Chi tiết giải thưởng cuộc thi "hùng biện tiếng anh - eec 2017"

Chi tiết giải thưởng giành cho các cá nhân/các đội đạt thành tích cao trong cuộc thi với tổng giá trị của giải thưởng trên 02 tỷ đồng.

1. Vòng 01

-  05 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng trong sẽ nhận 1 phần của đặc biệt từ ACET.

- 05 thí sinh xuất sắc nhất từ mỗi trường sẽ được nhận 1 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ cho các khóa học tại ACET.

2. Vòng 02

2.1. Khối  THPT

* Giải Nhất: (01 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 100 giờ trị giá 20.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 6.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

* Giải Nhì: (01 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 100 giờ trị giá 20.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 3.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

* Giải Ba: (01 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 50 giờ trị giá 10.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 1.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

* Giải Khuyến khích: (02 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 20 giờ trị giá 4.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 1.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

2.2. Khối Đại học, Cao đẳng và Học viện

* Giải Nhất: (01 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 100 giờ trị giá 20.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 6.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

* Giải Nhì: (01 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 100 giờ trị giá 20.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 3.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

* Giải Ba: (01 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 50 giờ trị giá 10.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 1.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

* Giải Khuyến khích: (02 giải)

- Bằng khen của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận của ACET.

- 05 suất học bổng toàn phần 20 giờ trị giá 4.000.000 VNĐ cho khóa Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS cho các thành viên của đội.

- 1.000.000 VNĐ tiền mặt.

- Phần quà đặc biệt của ACET.

Bình luận