Lưu ý cho các thí sinh tham dự vòng thi trực tuyến (Vòng 1)

Vòng 1 - Làm bài thi trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 09/01/2017 đến ngày 26/02/2017. Dưới đây là các lưu ý trong khi làm bài thi cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

QUY ĐỊNH:

 • Thời gian làm bài thi: 60 phút
 • KHÔNG ĐƯỢC sử dụng từ điển
 • KHÔNG ĐƯỢC sử dụng điện thoại di dộng hoặc các thiết bị kết nối internet khác
 • NGHIÊM CẤM sao chép đề thi dưới mọi hình thức

LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH LÀM BÀI THI:

 • Hệ thống hỗ trợ tốt nhất với trình duyệt Chrome
 • Không được sử dụng Internet Explorer trong quá trình làm bài
 • Thí sinh chỉ được sử dụng tài khoản này để thi một lần duy nhất
 • Thí sinh KHÔNG ĐƯỢC tắt trình duyệt hoặc quay lại nếu chưa làm bài xong. Nếu thí sinh tắt trình duyệt hoặc quay lại trong khi làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và sẽ không thể đăng nhập lại.
 • Nếu bị mất kết nối internet trong khi làm bài thi, thí sinh ngay lập tức phải tắt trình duyệt. Sau khi máy tính được kết nối internet trở lại, thí sinh bật trình duyệt, đăng nhập lại và tiếp tục làm bài thi. Thời gian sẽ tiếp tục được tính từ thời điểm mất kết nối.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện trong quá trình làm bài thi, thí sinh cũng có thể tiếp tục đăng nhập trở lại để làm bài thi sau khi có điện và thời gian làm bài sẽ tiếp tục được tính từ thời điểm mất kết nối.
 • Thí sinh có thể nhấn kết thúc sau khi hoàn thành bài thi hoặc hệ thống sẽ hiện thông báo nộp bài sau khi thời gian thi kết thúc.

Bình luận