Thông báo

Lưu ý cho các thí sinh tham dự vòng thi trực tuyến (Vòng 1)

Vòng 1 - Làm bài thi trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 09/01/2017 đến ngày 26/02/2017. Dưới đây là các lưu ý trong khi làm bài thi cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Trang 2 trên tổng số 2 trang.